Over Hilversum One

[:nl][vc_row][vc_column][vc_column_text]Stichting Hilversum One is een omniculturele organisatie, die zich als doel heeft gesteld, het verbinden van mensen door middel van kunst en cultuur. De stichting wil Hilversummers van verschillende culturele achtergronden, leeftijden en seksuele voorkeuren en regligies samenbrengen om zo meer begrip, kennis en samenwerking te creëren voor de diversiteit aan culturen binnen Hilversum.

Bestuur
Stichting Hilversum One is opgericht in 2016 door Sly Ndlovu uit Zimbabwe, die ruim 8 jaar in Hilversum woonde en inmiddels een paar jaar in Bussum woont. Siloyile studeerde financieel management in Zimbabwe, werkte daarna onder meer bij de Wereldomroep en is nu financieel manager bij de INHOPE, een stichting die wereldwijd strijdt tegen kindermisbruik. Naast het feit dat ze goed met cijfers kan omgaan, heeft ze ook ervaring met het organiseren van events, zoals ze in Kaapstad deed voordat ze naar Nederland kwam. Siloyile is als voorzitter van Hilversum One de drijvende kracht achter de stichting en het eerste aanspreekpunt voor partners en subsidiegevers.

Het bestuur bestaat verder uit Wopke Postuma-Bijl: hij is een IT-specialist  en een aanwinst voor de stichting door zijn enorme organisatietalent. Wopke coördineert de vergaderingen en onderhoudt de contacten met derden, zoals de gemeente en andere fondsen die voor aanvullende inkomsten zouden kunnen zorgen.

Daarnaast wordt Stichting Hilversum One ondersteunt door Lei Ma, een ondernemer in hart en nieren, met een groot netwerk dat hij inzet voor de stichting. Lei is eveneens projectmanager voor een Hilversumse NGO die helpt jongeren een stem te geven in China. Lei is bovendien actief in de LGBTQ+ community in Nederland.

 


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Hilversum One weerspiegelt de diversiteit van de mediastad waarin de stichting opereert. De RvT bestaat uit Nederlandse vrouwen met een breed netwerk in Hilversum, een Syrische man en een Marokkaanse vrouw die geworteld zijn in de moslimgemeenschap die een kwart van de Hilversumse bevolking uitmaakt. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van het bestuur en ziet toe op een stabiele financiële basis.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]The Hilversum One Foundation is an omnicultural organisation, which has set itself the goal of connecting people through art and culture. The foundation aims to bring together Hilversummers from different cultural backgrounds, ages and sexual preferences in order to create more understanding, knowledge and cooperation for the diversity of cultures within Hilversum.


Board

The Hilversum One Foundation was founded in 2016 by Siloyile Ndlovu from Zimbabwe, who has lived in Hilversum for 8 years. Siloyile studied financial management in Zimbabwe, then worked at the former Wereldomroep and is now Finance manager at the INHOPE, a foundation that fights against child abuse worldwide . Besides the fact that she can handle figures well, she also has experience in organizing events, as she did in Cape Town before coming to the Netherlands. Siloyile is chairman of the board and the first contact for the municipality and other financial partners.

The board furthermore consists of  Wopke Postuma-Bijl: he is an IT specialist and is a tremendous asset to the foundation because of is great organizational talent. Wopke coordinates the meetings and maintains contacts with third parties, such as the municipality and other funds that could provide additional income.

Furthermore, Hilversum One is supported by Lei Ma: who runs a catering company and has a great network that he uses for the benefit  of the foundation. He is also project manager for an NGO in Hilversum who focuses on helping youth in China to have a voice in their country. He is gay and has a link with the LGBT+ community in The Netherlands.

 

Supervisory Board
In addition to the Board, there is a Supervisory Board consisting of two Dutch women who have a broad network in Hilversum so that we can easily connect with local organisations, and a Syrian man and a Moroccan woman rooted in the Muslim community that makes up a quarter of the Hilversum population. The Supervisory Board helps the management manage and carry out the activities.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Scroll naar boven