Om het Fusie Festival veilig te kunnen laten plaatsvinden werken wij met testen voor toegang en een online reserveringssysteem. Om toegang te krijgen tot het Fusie Festival heeft u, naast uw reserveringsbevestiging en legitimatie, ook een coronatoegangsbewijs nodig. Dat is een bewijs van uw vaccinatie, een negatieve testuitslag of een bewijs dat u hersteld bent van corona (in de afgelopen 6 maanden). Dit toegangsbewijs kunt u ophalen in de Coronacheck-app. Indien u niet volledig gevaccineerd bent en niet in de afgelopen 6 maanden hersteld bent van corona, dan moet u zich laten testen op corona. U kunt uw gratis test plannen op www.testenvoortoegang.nl
Let op: uw test dient uiterlijk 24 uur en minimaal 2 uur voor uw geplande reservering te zijn afgenomen. Zie ‘Wanneer moet ik mij laten testen?’ voor meer informatie.
Waar vind ik meer informatie over het coronatoegangsbewijs en Testen voor Toegang?Bekijk deze video online: https://corona.steffie.nl/nl/modules/testen-voor-toegang/ of volg dit
sport/coronatoegangsbewijs
Wat moet ik meenemen naar Fusie Festival?
-Uw reserveringsbevestiging* (op uw telefoon of geprint)
-Uw coronatoegangsbewijs (in de CoronaCheckApp of geprint)
-Uw legitimatie (geen kopieën, alleen officiele documenten)
*er zullen op de dag zelf ook tickets verkocht worden aan de ‘deur’. Van deze optie kunt u alleen gebruik maken als u de CoronaCheckApp hebt en volledig gevaccineerd bent of een herstelbewijs kunt tonen in de app. U dient dan bij de festivalorganisatie uw contactgegevens achter te laten.
Wanneer moet ik mij laten testen?
Uw testbewijs mag niet ouder zijn dan 24, gerekend vanaf uw reserveringstijdstip en er moet minimaal 2 uur tussen uw testafspraak en uw tijd van reservering zitten. Heeft u bijvoorbeeld gereserveerd voor zaterdag 4 september 10.00 uur? Dan kunt u zich laten testen tussen vrijdag 3september 10.00 uur en zaterdag 4 september 8.00 uur. Heeft u voor zaterdagmiddag 4 september om 15.00 uur gereserveerd? Dan kunt u zich laten testen tussen vrijdag 3 september 15.00 uur en zaterdag 4 september 13.00 uur.
Ik heb geen Smartphone, wat nu?
U kunt uw coronatoegangsbewijs ook geprint meenemen. Alle informatie daarover vindt u hier: https://coronacheck.nl/nl/print/
Kan ik me gratis laten testen op corona, zonder Digi-D?
Dat kan zeker. Gaat u hiervoor naar  www.testenvoortoegang.nl en volg de stappen.
Ik kom uit het buitenland. Hoe moet ik me laten testen?
Ook mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit kunnen zich in Nederland laten testen om ​toegang te krijgen tot een event. Het is daarnaast mogelijk kom met een Europees Digitaal Corona
Certificaat naar Fusie festival te komen. Bekijk voor meer informatie
deze pagina