About

 

Waarom Hilversum One?

Sly heeft een droom.  Ze kijkt om zich heen en ziet een wereld vol met angst en agressie. Boosheid, haat en eigenbelang.  Ze kijkt nog eens. In diezelfde wereld houdt een vader van zijn kind. Helpt een moeder haar buren. Schijnt de zon door de wolken en wenst een voorbijganger iemand een goede morgen.  Sly neemt een besluit: zij zal de wereld mooier maken. Voor haar kinderen. Voor iedereen.  Sly lacht. Vanaf nu kijkt ze anders. Ze verzamelt positiviteit. In haar leven. In de levens van de mensen rondom haar. In haar straat. In haar dorp. In Hilversum.  En ze doet nog iets. Sly bouwt. Ze bouwt aan een mooiere samenleving. Met de mensen in haar dorp. Samen één. Voor elkaar en voor de toekomst.

Hilversum is een groeiende gemeente. Mede door de aanwezigheid van verschillende grote multiculturele bedrijven wordt de Hilversumse bevolking meer en meer divers. Met haar activiteiten brengt Hilversum One de verschillende groepen in de Hilversumse samenleving op een positieve manier samen.

Stichting Hilversum One

In september 2016 wordt de Stichting Hilversum One opgericht. Een multicultureel gezelschap met eigen netwerken in Hilversum. Het oprichtingsbestuur bestaat uit Sly Saidi, Lei Ma en Stellah Nambuya. Samen staan zij symbool voor de grote diversiteit in culturen en achtergronden van Hilversum. Stichting Hilversum One heeft geen winstoogmerk en de medewerkers worden niet betaald. Binnen de stichting wordt tenminste Nederlands, Engels, Frans, Shona en Duits gesproken.   

Doelstelling

De stichting wil Hilversummers van verschillende culturele achtergronden, leeftijden en seksuele voorkeuren samenbrengen om zo meer begrip, kennis en samenwerking te creëren voor de diversiteit aan culturen binnen Hilversum.

Doelgroep

Hilversum One heeft de totale Hilversumse bevolking als doelgroep.

Werkwijze

De stichting organiseert workshops, bijeenkomsten en buurtactiviteiten in het teken van multiculturele diversiteit. Zie richt zich met name op wijken, scholen en de lokale zakelijke markt.  Er wordt bij voorkeur samengewerkt met lokale partners om de Hilversumse economie verder te ondersteunen en kleine Hilversumse bedrijven de mogelijkheid te bieden zich te profileren.  De stichting organiseert een multicultureel festival met diverse optredens, artiesten en vertier, gericht op alle Hilversummers en verwerft (financiële) middelen om de doelen te bereiken door schenkingen, subsidies, sponsoring, giften en legaten.  

Samenwerking in de wijken

Hilversum One brengt mensen bij elkaar. Activiteiten in de wijk voor, met en door buurtbewoners. Kennismakingsmiddagen ‘wie woont er in mijn straat’, thema-workshops voor (basis)scholieren, jaarlijks multi-cultureel festival, food-tour door Hilversum in samenwerking met de lokale horeca, opknappen van de buurt, een blinde muur of een (speel)tuin met na afloop een straatfeestje. Bij alle activiteiten staan de volgende speerpunten centraal:

diversiteit – de activiteit moet een multicultureel karakter hebben

participatie – de activiteit moet tenminste samen met bewoners worden uitgevoerd

lokale economie – bij de activiteit wordt samengewerkt met Hilversumse ondernemers en organisaties

Participatie van buurtbewoners, preventie van eenzaamheid en probleemescalatie

Divers, verankerd in de Hilversumse samenleving en verenigd onder de vlag van interculturele samenwerking. Dat is Hilversum One. Een groep die luistert naar wat er leeft in de buurt. Die ideeën aanbrengt, maar niet oplegt. Die verbindingen legt tussen bewoners en het Hilversumse leefklimaat verrijkt door elkaar kennis te laten maken met muziek, dans, zang, verhalen, eten, drinken en gebruiken uit de verschillende achtergronden van alle Hilversummers.  

Hilversum One maakt zich sterk om waar mogelijk alle buurtbewoners te betrekken. Het voorkomen van vereenzaming bij, veelal, ouderen en het uit de hand lopen van onenigheden tussen buurtbewoners kan immers vaak worden aangepakt door vroegtijdige signalering van de problemen. Verbinding van de bewoners door middel van de verschillende initiatieven van en met Hilversum One doorbreekt de negatieve spiraal waarin mensen terecht kunnen komen. Bij een complexe problematiek zal Hilversum One altijd doorverwijzen naar de officiële zorginstanties.  

Taken en verantwoordelijkheden

De stichting is verantwoordelijk voor het vinden van vrijwillige medewerkers en het begeleiden van deze personen. De werving vindt plaats door het creëren van naamsbekendheid door middel van activiteiten. Er wordt actief ingezet op vrijwilligerswerving via Versa Welzijn, eigen netwerken, social media en tijdens activiteiten van Hilversum One. Bij gerichte buurtevenementen betrekt de stichting de bewoners bij al haar acties. Deelname van bewoners aan buurtactiviteiten is niet verplicht maar wel zeer gewenst.

Hilversum One is verantwoordelijk voor de organisatie, het verloop en de afhandeling van de evenementen en acties die door de stichting worden georganiseerd.  

Werving en begeleiding

Binnen de stichting is de expertise aanwezig voor het begeleiden en werven van vrijwilligers. Een vrijwilliger kan door Hilversum One gevraagd worden om een recente Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. In het geval van het werken met kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt dit standaard van een vrijwilliger gevraagd. Ook bij activiteiten waarbij sprake is van financiële transacties van tenminste Euro 500 in totaal, wordt van een vrijwilliger een zogeheten VOG gevraagd alvorens als vrijwilliger van stichting Hilversum One actief te kunnen worden.

Jaarlijks wordt met alle vrijwilligers, zowel de structurele als incidentele medewerkers, besproken wat de wensen en mogelijkheden zijn voor het volgende kalenderjaar.  

Planning en tijdlijn

Gedurende het kalenderjaar, staat in het teken van een uitbreiding van de (naams)bekendheid van Hilversum One en het inbedden van de activiteiten in de Hilversumse samenleving. Hierbij staan een aantal acties vast, terwijl er tegelijk ruimte blijft voor het inspelen op actuele en/of acute behoeftes. Per kwartaal worden tenminste onderstaande activiteiten gerealiseerd. Naast de structurele acties en evenementen vindt één- tot tweejaarlijks in het najaar het Hilversum-brede festival One Hilversum plaats.

Activiteiten per kwartaal

Wijk-estafette. Een thematisch georganiseerd dagdeel met informatie, muziek en culturele specialiteiten uit een land, cultuur, wijk, groep of gebied dat in Hilversum vertegenwoordigd is. Deze estafette wordt als standaardactiviteit elk kwartaal in een andere wijk gehouden. Hierbij worden buurthuizen, (winkel)centra en relevante maatschappelijke partners betrokken.

Bewonersactie en buurtfeest.  Elk kwartaal wordt in minimaal één buurt van Hilversum een bewonersactie  georganiseerd, na afloop waarvan er een gezamenlijk buurtfeest wordt gehouden. Denk aan het opknappen van een speelveld, een blinde muur verfraaien, de tuinen van ouderen voorjaarsklaarmaken en dergelijke.  Participerende bewoners wordt gevraagd actief een drankje, hapje of anderszins uit eigen cultuur in te brengen om de anderen hun identiteit te laten ‘proeven’.  

Workshop voor basisscholieren of kinderclubs.  In overleg met de Hilversumse basisscholen wordt een  zaterdagmiddagprogramma georganiseerd voor verschillende groepen van de basisschool of kinderclubs. Thema hierbij is het herkennen en genieten van de aanwezige diversiteit binnen de eigen groep. Er wordt gebruik gemaakt van muziek en dans en waar mogelijk wordt afgesloten met een multicultureel getinte activiteit.  

Andere acties en evenementen  

Tenminste éénmaal per jaar wordt een multi-culti-food tour georganiseerd in samenwerking met een deel van de Hilversumse horeca. Deelnemers kunnen op verschillende locaties kennismaken met eten en drinken uit allerlei culturen. Hilversum One verzorgt achtergrondinformatie en verhalen over de oorsprong van de cultuur.

Eén- tot tweejaarlijks wordt het eendaagse festival One Hilversum georganiseerd met kramen, optredens en producten uit alle Hilversumse windstreken.  

Op of rond de internationale-dag-van-de-diversiteit (21 mei) wordt een sponsorloop georganiseerd in samenwerking met Hilversumse basis- en middelbare scholen. De opbrengst komt ten goed aan de organisatie van de activiteiten en één specifieke, jaarlijks wisselende, activiteit naar keuze.  

Tijdens Koningsdag is Hilversum One aanwezig met een kraam voor kinderen en jongeren, waarbij iedereen een podium krijgt om zijn of haar kunsten te tonen.  

Sponsorpaketten

Sponsoren